Metrologia

Assegurem el menor rang d'incertesa i la obtenció en els nostres úils d'una qualitat òptima garantitzant així la seva mida.

"LA QUALITAT ÉS L'ÚNIC CAMÍ PER AL CREIXEMENT"

A les nostres instal·lacions disposem d'un laboratori intern de metrologia en el qual disposem d'equips dimensionals d'instrumentació de metrologia i assajos de duresa per garantir el control de qualitat de les nostres eines, així com peces plàstiques.

Calibrem tant dispositius de mesura, centres de mecanitzat i le màquines de electroerosió, màquines de penetració i tall de fil amb un sistema de traçabilitat intern. D'aquesta manera, assegurem el menor rang d'incertesa i obtenció en les nostres eines de qualitat òptima garantint així la seva mesura.